گروه گردشگری ژورک با پشتوانه سال ها سابقه ارزشمند و بهره مندی از تجربیات مدیران با سابقه در این زمینه برآن است تا استراتژی مبتنی بر روش ها و تکنولوژی نوین سفر در کنار حفظ ارزش ها و تغییر روش های سنتی در صنعت گردشگری را هرچه سریعتر توسعه بخشد، همچنین این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب و کارآمد و استعانت از خداوند متعال و بکارگیری روش های صحیح تجارت و اصول علمی صنعت گردشگری و اعتقاد به مشتری مداری امید دارد که روز به روز گام های بلندی را در این عرصه بردارد. و در راستاي اهداف و چشم انداز تعيين شده براي رسيدن به توسعه گردشگري پايدار با رعايت استاندارد هاي حرفه اي در صنعت گردشگري كشور این گروه در سال 1384 با تشکیل 16 شرکت خدمات مسافرتی شروع به کار کرده و هدف نهایی خود را توزیع سریع خدمات مسافرتی و جهانگردی به مشتریان که در نهایت منجر به جلب رضایت انها گردد، قرار داده است.

 

ثمره این حرکت هدفمند به شرح ذیل است:

 

          -- سرعت بخشیدن به توزیع خدمات به مسافرین

          -- افزایش عملکرد شرکت های تابعه

          -- افزایش اعتماد و ارتباط

          -- افزایش راندمان و کارایی شرکت ها

          -- دستیابی به شایستگی های جدید مدیریتی

          -- افزایش آموخته ها ، دانش ، مهارت و تجارب

          -- کاهش استرس ها و افزایش تمرکز و تفکر به هدف اصلی

          -- افزایش نقاط بالفعل و پتانسیل های نهفته شرکت ها