شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ماهان تور

این شرکت فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرد. شرکت ماهان تور با بهره گیری از بهترین امکانات و با هدف ارائه بهترین خدمات به مسافران به ارائه فعالیت های زیر مشغول می باشد :

. برنامه ريزی و اجرای همايشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی و حمل و نقل هوايی بصورت چارتر

. رزرو هتل در داخل و خارج کشور بصورت گروهی و انفرادی

. اخذ ويزابرای کشورهای خارجی و میهمانان خارجی به ایران و برگزاری تورهای ورودی

. برگزاری تورهای متنوع داخلی همدان، کاشان، چالوس، رامسر، تبريز،اردبيل، اصفهان،شيراز، کرمان، يزد، مشهد، کيش و ... جهت سازمانها و گروهها

. تسهيلات رواديد ايران به گروههای توريستی

. برنامه ريزی و اجرای تورهای مختلف جهانگردی ، دانشجویی  ، علمی و فرهنگی بصورت تخصصی با برنامه سفرهای دلخواه جهت گروههای مختلف 

. برگزاری همایشهای دولتی اعم از کنفرانس ، نشستهای تجاری ، تعاملات تجاری و غیره